Behandelingen

Speciale kleding voor een behandeling is niet nodig, zolang het maar gemakkelijk zit en comfortabel voor u is.

Een eerste consult bestaat uit een uitgebreidde intake waarin zoveel mogelijk klachten worden besproken. Daarna wordt de behandelmethode en een behandelplan opgesteld en besproken, en volgt de eerste behandeling. Na deze behandeling geld geen vermijdingstijd.

Tijdens elk vervolg consult worden de resultaten van de voorgaande behandeling besproken en indien nodig wordt het behandelplan bijgesteld.

Voorafgaande aan het detox-spa-voetenbad dient u een vragenlijst in te vullen. Dit kunt u thuis doen en meenemen naar het consult.

Tarief

Intake (90 minuten) kost 75 euro

Vervolg consult Total Reset (NAET) (60 minuten) kost 60 euro

Indien u een afspraak af wilt zeggen, vraag ik u dit 24 uur van te voren te doen. Anders ben ik genoodzaakt de afspraak in rekening te brengen.

Allergie Vrij Woerden- Petra Schalkwijk is aangesloten bij de beroepsvereniging de VBAG : Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeskunde. VBAG lidnr. 2120110

Hierdoor worden de behandelingen door vrijwel alle ziektekostenverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit het aanvullend pakket.

Wanneer u wilt weten hoeveel u precies vergoed krijgt, wordt u geadviseerd uw persoonlijke verzekeringspolis te raadplegen.

 

Privacywet

Bij de intake overhandig ik tevens een behandelovereenkomst. De inhoud hiervan, kunt u hier nalezen.

Op al de mij verzamelde gegevens is de privacyverklaring van toepassing. Deze vindt u hier.